Zde si můžete prohlédnout ukázky prací, jež jsem osobně realizoval.

Je tu výběr fotografií z výkopových a dalších zemních prací a rovněž fotografie techniky, se kterou jsem operoval.

>